motywacja do nauki
Posted in Porady

Motywacja podstawą efektywnego uczenia się

Motywacja to pewien proces, który podtrzymuje i ukierunkowuje dane działanie, zachowanie. To z kolei prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Żeby można…